Aischylos (dramatik: tragedi)
Orestien (Agamemnon, Gravoffret, Eumeniderna) ; tolkad av Emil Zilliacus (1986) (Ny utgåva)
Fyra sorgespel (De skyddssökande ; Perserna ; De sju mot Thebe ; Den fjättrade Prometheus) ; tolkade av Emil Zilliacus (1948)
Perserna, De sju mot Thebe, De skyddssökande, Agamemnon, Gravoffret, Eumeniderna och Den fjättrade Prometheus (översättning av Emil Zilliacus), finns samlade i De grekiska tragedierna (2005)

Anna Komnena (historia)
Anna Komnenas värld: Bysans på 1100-talet: Alexiaden i urval med inledning, översättning och kommentarer av Sture Linnér

Aristofanes (dramatik: komedi)
Lysistrate / fritt efter en komedi av Aristofanes i regi av Ralf König ; översättning: Anna Helleskog (1989)
Riddarna / Lysistrate översättning från grekiskan av Tord Bæckström (1968)
Getingarna / Freden översättning från grekiskan av Tord Bæckström (1962)
Kvinnornas sammansvärjning / Grodorna översättning från grekiskan av Tord Bæckström (1957)
Lysistrate : ett kvinnodrama / för svensk scen av Hjalmar Gullberg och Ivar Harrie (1932)

Aristoteles (filosofi mm.)
Om diktkonsten ; översättning av Jan Stolpe ; inledning av Arne Melberg (1994)
Tre böcker om själen ; περὶ ψυχῆς (peri psychēs) ; översättning av Kimmo Järvinen (1999)
Den nikomachiska etiken ; översättning och kommentarer av Mårten Ringbom (1993)
Retoriken ; översättning av Johanna Akujärvi (opublicerad)
Politiken ; πολιτικά (politika) ; översättning med inledning och kommentar av Karin Blomqvist (2003) (2:a upplagan, utan grekisk text)
De interpretatione : Om sofistiska vederläggningar ; översättning och noter: Börje Bydén ; med inledning av Sten Ebbesen (2000)
Aristoteles och Pseudo-Xenofon om Athenarnas statsförfattning = Ἀθηναίων πολιτεία (Athenaiōn politeia) / med översättning och noter av Staffan Wahlgren (2001)
Om djurens delar ; περὶ ζῴων μορίων (peri zōiōn moriōn) ; Första boken ; övers. av I. Düring, K. Rydin, T. Wikström (1941)

Arrianos (historia)
Alexander den store ; översättning från grekiskan, med inledning och kommentarer av Ingemar Lagerström (2003)

Euripides (dramatik: tragedi)
Helena; översättning av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1996)
Medea; översättning från grekiskan: Agneta Pleijel och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1995)
Backanterna ; översättning: Göran O Eriksson och Jan Stolpe ; förord och kommentarer: Jan Stolpe (1987)
Alkestis, Medea, Hippolytos (översättning av Hjalmar Gullberg), De skyddssökande, Herakles, Ifigenia i Taurien, Ion, De fenikiska kvinnorna, Orestes, Backanterna, Ifigenia i Aulis (översättning av Tord Bæckström), Trojanskorna (översättning av Emil Zilliacus), finns samlade i De grekiska tragedierna (2005) I denna saknas följande: Herakles döttrar, Andromake, Hekabe, Elektra, Helena, Rhesus.

Herakleitos (filosofi)
Fragment ; i översättning av Håkan Rehnberg och Hans Ruin ; med kommentar av Hans Ruin (1997)

Herodotos (historia)
Herodotos historia ; översättning av Claes Lindskog ; reviderad av Gerhard Bendz och Axel Lindskog ; inledning och kommentarer av Sture Linnér (2008) (pocketupplaga)
Herodotos historia ; översättning av Claes Lindskog ; reviderad av Gerhard Benz och Axel Lindskog ; inledning och kommentarer av Sture Linnér (2004) (ny utgåva)

Hesiodos (epik/poesi)
Theogonin ; och Verk och dagar ; tolkade av Ingvar Björkeson ; inledning och kommentar av Sture Linnér (2003)

De homeriska hymnerna (poesi)
De homeriska hymnerna ; tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2004)

Homeros (epik)
Iliaden ; tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2009) (2:a, reviderade utgåvan)
Iliaden ; från grekiskan av Erland Lagerlöf ; bearbetning och inledning av Gerhard Bendz ; förord av Sture Linnér (2004) (ny utgåva)
översättning samt inledning och kommentar av Tord Bæckström (1972)
Odysséen ; tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson (2008) (3:e, reviderade utgåvan)
Odysséen ; från grekiskan av Erland Lagerlöf ; bearbetning av Gerhard Bendz ; företal av Harry Martinson ; förord av Sture Linnér (2004) (ny utgåva)
Sången om Odysseus ; översättning från grekiska samt inledning och kommentar av Tord Bæckström (1975)
Sången om Ilion ; översättning från grekiska samt inledning och kommentar av Tord Bæckström (1972)

Longinos (filosofi: litteraturteori)
Om litterär storhet; översättning av Jan Stolpe. Innehåller även Det sublimas förvandlingar av Anders Olsson (1997)

Longos (roman)
Daphnis och Chloe : en herderoman ; översättning från grekiskan av Gunnar Valley (1959 / 1928)
Daphnis och Chloe ; urval i översättning av Björn Collinder (datum okänt)

Pausanias (reseskildring)
Olympia och de antika spelen / Staffan Stolpe ; med Pausanias text om Olympia för första gången på svenska i översättning av författaren (2004)

Pindaros (poesi)
Olympiska och pythiska oden ; tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2008)

Platon (filosofi)
Skrifter Bok 1, Sokrates försvarstal ; Kriton ; Euthyfron ; Laches ; Den mindre Hippias ; Gästabudet ; Faidon ; Gorgias; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2000)
Skrifter. Bok 2, Menon ; Protagoras ; Lysis ; Charmides ; Ion ; Menexenos ; Euthydemos ; Faidros ; Kratylos; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2001)
Skrifter. Bok 3, Staten; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2003)
Skrifter. Bok 4, Parmenides ; Theaitetos ; Sofisten ; Statsmannen ; Timaios ; Kritias ; Filebos; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2006)
Skrifter. Bok 5, Minos ; Lagarna ; Epinomis; översättning, förord och noter av Jan Stolpe (2008)
Skrifter. Bok 6, översättning av Jan Stolpe (opublicerad)
Sokrates på fest och i vardagslag : [texter] / Xenofon, Platon ; [sammanst. och] tolkning av Ebbe Linde (1985)

Prokopios (historia)
Vandalkrigen / Hemlig historia översättning från grekiskan, med inledning och kommentarer av Sture Linnér (2000)

Michael Psellos (historia, filosofi mm.)
Bysantinska porträtt översättning, inledning och kommentar av Sture Linnér

Sapfo (poesi)
Dikter och fragment ; tolkning från grekiskan, inledning och kommentarer: Vasilis Papageorgiou, Magnus William-Olsson (2006) (2:a upplagan)

Sofokles (dramatik: tragedi)
Antigone; översättning och kommentarer: Jan Stolpe & Lars-Håkan Svensson (2003)
Antigone, Kung Oidipus, Elektra, Filoktetes, Oidipus i Kolonos, Ajas, Kvinnorna i Trachis (i översättning av Björn Collinder) finns samlade i De grekiska tragedierna (2005)
Oidipus i Kolonos : Ajas ; Kvinnorna i Trachis : tre tragedier ; översatta från grekiskan i grundtextens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder (1974)
Kung Oidipus : Elektra : två tragedier ; översatta från grekiskan i originalens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder (1972)
Konung Oidipus ; översättning med inledning och förklaringar av Erik Staaff (1971)
Antigone : Filoktetes : två tragedier ; övers. från grekiskan i originalens versmått och försedda med inledning och kommentar av Björn Collinder (1965)

Theokritos (poesi)
Sånger ; tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér (2004)

Thukydides (historia)
Kriget mellan Sparta och Athen. Del 1; översättning och kommentar av Sture Linnér (först utgiven 1978)
Kriget mellan Sparta och Athen. Del 2; översättning och kommentar av Sture Linnér (först utgiven 1978)

Xenofon (historia mm.)
Kyrosexpeditionen : Anabasis ; Κύρου ἀνάβασις (Kyrou anabasis) ; översättning från grekiska samt inledning, kommentarer och en efterskrift, De tiotusendes väg, av Ebbe Linde (1972)
Ledarskap : οἰκονομικός (oikonomikos) ; översättning från grekiskan med inledning och kommentarer av Sture Linnér (2004)
En persisk furstes uppfostran : Κύρου παιδεία (Kyrou paideia) ; grekisk text samt översättning med inledning och kommentarer av Lars Nyberg (1998)
Sokrates på fest och i vardagslag : [texter] / Xenofon, Platon ; [sammanställning och] tolkning av Ebbe Linde (1985)
Om hästar och ridning ; περὶ ἱππικῆς (peri hippikēs) ; översättning, kommentarer och inledning av Jonas Palm ; [teckningar: Inge Sernulf] (1980)
Anabasis eller de tiotusendes härtåg ; översättning av Ivar A. Heikel (1954) (2:a upplagan)

11 svar to “Grekiska författare i svensk översättning”

 1. Arktos Says:

  Bra att få en sådan sammanställning, med länkar och allt!

  MEN på Venanzios lista finns f n bara ett enda verk med naturvetenskapligt innehåll (Aristoteles’ Djurens delar). Matematik och astronomi lyser helt med sin frånvaro. Är det verkligen så illa?

  Versioner på en/ty/fr/ finns förstås, men det är inte samma sak. Varför ska vi nöja oss med det här, när vi inte gör det betr epik/dramatik/filosofi? Här finns det mycket göra. Kanske nybörjarundervisningen i klassisk grekiska kunde kompletteras med en naturvetargren för att få fart på arbetet?

 2. Arne Says:

  I en satsning på kvantitet har jag gjort en sökning i Libris: ”språk:swe övers:grc”. Detta gav 1500 poster. Tog jag sedan bort de flesta oväsentligheterna, titeln ”bibeln”, blev det 800 kvar.
  Dessa poster exporterades som MARC-XML och kördes genom ett litet hack jag använt för litteraturlistan i en uppsats. Ur detta ramlade en HTML-formaterad lista liknande denna blogs, med länkar till Libris o.d..
  Denna lista eller eventuella varianter ställs, om intresse finns, givetvis till denna blogs förfogande för vidare bearbetning.

  1. Anders B Jonasson Says:

   Skulle mer än gärna vilja ha tillgång till denna din lista.

   vänligast

   Anders B Jonasson

 3. devadatta Says:

  Jag måste säga att det är en skam att det inte finns några moderna svenska översättningar av Lukianos dialoger m.m. Det enda som finns är styltiga högtravande översättningar från början av 1900-talet som effektivt dödar humorn. Det är synd för Lukianos är ett föredöme med sin humor och skepticism.


 4. Xenofons Anabasis är mig veterligen inte översatt av Arvid Svensson. Enbart inledning och kommentar.

  1. Venanzio Says:

   Tack för hjälpen, Adam. Det är helt rätt som du säger. Listan är nu ändrad!

 5. Johan Says:

  Mycket användbar lista! Om man längtar efter grekisk naturvetenskap finns ju en trevlig bok på Åströms i Soranos Gynaikeia. Den tidiga kristna litteraturen är väl representerad på Artos & Norma; där finns Origenes, Gregorios av Nyssa, Johannes Damaskenos och mycket annat i fin svensk översättning.

 6. Gunilla Says:

  Nå er Jan Stolpes oversettelse av Platon, Bok 6 på markedet og den inneholder mye som Platon ikke selv har skrevet, dialoger og Brev 1 – 18. altså inkludert det viktige 7.brevet.

 7. DickeFix Says:

  Det finns en mycket bra register över skandinaviska översättningar av antika författare här:

  http://skandinaviske-oversaettelser.net/da/search/?from_front_page=1

  Välj ”svensk” som målsprog för att begränsa sökningen till svenska översättningar. Nästan komplett när det gäller äldre översättningar men tyvärr saknas en del av de nyutkomna.

  Vill samtidigt uppmärksamma att efter mer än 500 år av boktryckarkonst så finns det nu äntligen en översättning av Plutarchos essäer om ”Kärlek och vänskap”. Jag fick boken i fredags och har läst den under helgen.

  Av alla antika skrifter så är Plutarchos essäer de som ligger mig varmast om hjärtat eftersom de både är charmerande skrivna och innehåller så mycket livsvisdom som fortfarande gäller. Det var de första engelska och franska översättningarna av Plutarchos för mer än 400 år sedan som inspirerade storheter som William Shakespeare, Michel de Montaigne och Ralph Waldo Emerson. Michel de Montaigne, som ju fortsatte essäkonsten i Plutarchos anda, skrev: ”Men Plutarchos har jag svårare att undvara. Han är så allomfattande och så innehållsrik att han ständigt, vilket ovanligt ämne man än väljer, smyger sig in i ens arbete och räcker en sin givmilda hand, outtömligt rik på skatter och skönhet.” Det är därför verkligen på tiden att dessa små litterära smycken av livsvisdom finns på svenska.

  Volymen innehåller följande sju essäer: Dialog om kärleken, Råd till ett brudpar, Föräldrakärlek, Broderskärlek, Tröstebrev till min hustru, Om att ha många vänner och Hur man skiljer en smickrare från en vän.

  Min favorit av dessa är nog Tröstebrevet som Plutarchos skrev på resande fot till sin hustru när han fått veta att deras enda dotter hade dött i späd ålder. Essän är rörande att läsa och gör att de två tusen år som gått sedan den skrevs helt försvinner. Faktum är att de flesta råd som Plutarkhos ger i dessa essäer är lika aktuella då som nu även om de naturligtvis – vilket översättaren Sven-Tage Teodorsson också påpekar i introduktionerna – är färgade av sin tid. Översättningen gör vårt svenska språk all heder och flyter naturligt trots att den både i stil och betydelse är trogen originalet. Det är inte förvånande; det finns nog ingen översättare i Sverige som är bättre lämpad att översätta dessa essäer än Teodorsson som ägnat en hel akademisk karriär åt Plutarchos författarskap och speciellt hans essäer. Förutom tio av Plutarchos parallellbiografier (som startade denna tråd) har Teodorsson tidigare även gett ut fyra av Plutarchos essäer om ”Djurens rätt och vegetarism”. Plutarchos var nämligen inte bara humanist utan propagerade även för att djur har en själ och känslor och var troligen själv vegetarian.

  Med rätt marknadsföring tror och hoppas jag den nya volymen ”Kärlek och Vänskap” kan bli en en storsäljare liksom Lagerströms översättning av Suetonius blev. Texterna är verkligen värda att spridas utanför den snäva kretsen av antiknördar. Boken är ju en ypperlig vängåva med texter som passar till livets samtliga högtider; födelse, förlovning, bröllop och begravning och vi har efter två millennia fortfarande mycket att lära av denne vise och snälle gamle farbror.

  1. Venanzio Says:

   Hej DickeFix,

   och tack för dina kommentarer. Du har kanske sett att jag skrev om ”Skandinaviske oversættelser” i samband med att den kom [länk], och att jag även länkar till den i min s.k. ”blogroll” till höger på sidan. Det gläder mig också att Sven-Tage Teodorsson framhärdar att översätta Plutarchos.
   För den som gillar översättningar kan jag också ge glädjande besked om att Xenofons Anabasis snart kommer på svenska. Ebbe Lindes översättning är nu över 40 år gammal och skulle må bra av en ersättare – inte minst eftersom texten alltjämt används i nybörjarundervisning.

   1. DickeFix Says:

    Ursäkta att jag missat att du redan har länkat till ”Skandinaviske oversættelser”. Saknar dock Plutarchos i din lista ovan. Här är det som översatts hitintills:

    Parallellbiografier
    ==============
    Plutarchos’s jemförande lefvernesbeskrifningar, Del I-IV, Översättning av P. J. Emanuelsson, L. J. Hjerta, Stockholm 1842-1845, 424+362+428+358 s

    Plutark, Ryktbara grekers levnad, Holger Schildts Ungdomsböcker, 1923

    Levnadsteckningar över berömda greker och romare. Överättning av Carl Thelander – Ivar Harrie & Hugo Bergstedt., Natur & Kultur, Stockholm 1947. 831 s

    Levnadsteckningar över namnkunniga greker och romare. Översättning av Ivar A Heikel. Söderström & Co förlagsaktiebolag, Helsingfors, 1949, 531 s,

    ”5 biografier”, Ingemar Lagerström, Norstedts 2010, 355s

    ”Levnadsteckningar”, Sven-Tage Teodorsson, Daidalos, 2013, 394s

    De biografier som ännu inte blivit översatta till svenska:
    Sertorius, Eumenes, Agesilaus, Phocion, Cato den yngre, Aratus, Artaxerxes samt kejsarbiografierna Galba och Otho

    Moralia
    ======
    Om barnens uppfostran, övers. av Wilhelm Norlind
    Konsten att lyssna, övers. av Ingemar Düring
    Om att äta kött, övers. Sven-Tage Teodorsson, Även översatt av Tua Korhonen, Pia Åberg och Antti J. Niemi
    Föräldrakärlek, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Om djurens intelligens, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Gryllos, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Godhet och ondska, övers. Ivar Harrie i Världens bästa Essayer i urval
    Trösteskrift till Apollonius, En antik trösteskrift övers. Ivar Heikel (ej komplett)
    Den store Pan är död (De Pythiae oraculis), övers Gustav Karlsson i Litteraturens klassiker 1: Grekisk litteratur (ej komplett)
    Vantro och otro (Deisidaimonin) övers. Ivar Heikel i Antik livssyn och antika kulturbilder
    Tröstebrev till min hustru, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Dialog om kärleken, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Råd till ett brudpar, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Brödrakärlek, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Att ha många vänner, övers. Sven-Tage Teodorsson
    Hur skiljer man en smickrare från en vän, övers. Sven-Tage Teodorsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.