Noterade av en händelse att Norge i dag har begåvats med en alldeles ny bibelöversättning, bibel 2011. Egentligen rör det sig om två översättningar, eftersom den som väntat presenteras på bokmål och nynorsk. Bibelns betydelse för filologin, såväl historiskt som i modern tid, kan svårligen överskattas, och i egenskap av helig skrift för miljoner (eller är det miljarder?) och kulturellt allmängods i västvärlden förtjänar ‘böckernas bok’ onekligen mycket uppmärksamhet. Att andra halvan är skriven på grekiska kvalificerar givetvis nyheten att presenteras närmare i detta forum.

På Verdens Gangs webbsida möter oss dessa unga entusiaster — men man frågar sig försiktigt om de inte möjligen är inhyrda skådespelare... (Foto: VG)

I Oslo övernattade entusiaster utanför bokhandlarna för att komma över ett exemplar så fort som möjligt — detta att köa länge för att få konsumera först verkar för övrigt vara en viktig, men svårbegriplig ritual för moderna människor, världen över. Men visst är det en stor sak, även om den senaste översättningen endast är 33 år gammal. I Sverige kom den senaste kompletta översättningen 1999. Den kallas Bibel 2000 eftersom den blev komplett först under det året. Arbetet var ett beställningsverk av regeringen, och resultatet presenterades i den alltigenom oandliga skriftserien SOU, som nummer 1999:100 .

Till den svenska översättningen anlitades förutom specialister på de antika språken även moderna så kallade stilister, bland annat Tomas Tranströmer. Avsikten var, enligt nämnde poet, ”inte att texterna skulle te sig överdrivet färgade av moderna stilmedel eller av stilistens eget sätt att skriva i sitt författarskap, utan att de skulle bilda ett naturligt språkligt sammanhang för nutida människor, men samtidigt ge en trogen bild av skillnaderna i stilnivå och form hos grundtexterna.”

Knausgård — snart även i en bibel nära dig. (Foto: DN)

I den nya norska översättningen har man gått till väga på ett liknande sätt. För att ‘ta tillvara de litterära uttryckssätt och -tekniker som används av de bibliska författarna‘ har man således anlitat norska författare såsom Karl Ove Knausgård och Inger Bråtveit, liksom den här på bloggen tidigare omtalade Jon Fosse. Översättningen är enligt bibel.no av ‘grundtextnära’ typ, i likhet med exempelvis King James Version, till skillnad från de två andra huvudtyperna, ‘meningsnära’/idiomatisk och ‘mottagarnära’. Detta betyder dock inte att man försökt behålla ett ålderdomligt språk; konservativa läsare kommer sannolikt att studsa på den nygamla formuleringen (som lanserades ‘redan’ 2005) ‘Vår far i himmelen’, som ersatt den mer traditionella ‘Fader vår’. Ålderdomliga ord har också ersatts med modernare varianter, ‘skjøge’ har exempelvis bytts ut mot ‘hore’.

Exempeltext ur 'litteraturutgåvan', Jobs bok, 16e kapitlet. Den svenska översättningen lyder: Job sade: Sådant har jag hört så det räcker, eländiga tröstare är vad ni är. Har du slutat prata i vädret, eller har du mer på hjärtat?

Projektledaren för den nya översättningen, Dag Smemo, är entusiastisk över resultatet: ”Den nye Bibelen er holdt i et frisk og godt språk og oversettelsen er solid og skikkelig og holder kontakten med grunntekstene.” Det låter onekligen lovande. Boken kan beställas på bibel.no. Bland de olika utgåvorna återfinns även en annan nymodighet: en ‘litteraturutgåva’ bestående av bibelns alla böcker presenterade som sammanhängande text, utan versnummer, fotnoter, korshänvisningar och liknande. Kanske kan en sådan utgåva hjälpa till att locka en ny publik?

Annonser