Äntligen! Nu har ett mycket lovande nytillskott inträtt på bloggarenan; under rubriken ”odium philologicum” delar två skribenter, än så länge under pseudonymerna odiumphilologicum och odiumhistoricum, med sig av ”antik kritik grekisk text”, vilket inte kan kallas något annat än välkommet och efterlängtat. Ingen programförklaring ges, men det allra första inlägget, bestående av Demokritos första fragment (”Jag kom till Aten, och ingen visste vem jag var.”), verkar antyda att vi till att börja med befinner oss i Athen, åtminstone idémässigt, antar jag.  Herman Lindqvists närsynta och oreflekterande text om Marathon, tidigare omskriven här,  får sig en välförtjänt bredsida i odiumhistoricums (eller är det Peleus?) första inlägg.

"Odium philologicum" (vilket ungefär betyder "hat som har med filologi att göra") är ett svårdefinierat begrepp. Det rör sig om de starka känslor som kan uppstå i samband med att filologer har olika synsätt på samma fråga. Hur hatisk bloggen är återstår att se.

Jag har också nyligen passat på att lägga ut några olika länkar, som jag tror kan komma till användning för den som är intresserad av att gräva lite djupare:

Canities — en sida med såväl texter som praktiska redskap för att läsa och skriva grekiska på datorn.

Perseus Digital Library — en ofattbar samling av antika texter, där varje ord i sin tur är länkat till ett analysverktyg samt till ordlista. Oumbärlig men opålitlig.

Textkit — Gamla och äldre (men mycket användbara) läroböcker i latin och grekiska. Här finns exempelvis Smyths grekiska grammatik som pdf-fil. Gratis och lagligt.

Textkit erbjuder utöver en mängd läromedel även ett forum där man som nybörjare kan kommunicera med andra som lär sig språken på egen hand.