Besökscentret vid Florida Southern College kallas "Child of the Sun", en hänsyftning till arkitektens (Frank Lloyd Wright) vision om hur hans verk skulle te sig: ". . . out of the ground, and into the light, a child of the sun." (Foto: Robin Hill)

Som administratör för denna blogue har jag bland annat möjlighet att se vilka sökord människor har använt för att hitta hit. Bland dessa finner jag ibland roliga eller svårbegripliga uttryck, såsom ”vad betyder en myt?”, ”mars grekisk översättning” eller ”+misogyna in greek drama”. Under förra veckan var det en mycket ihärdig sökare som gång på gång försökte hitta något som hade med ”Pindaros”, ”solens barn” och ”dagen är solens barn” att göra. Först kunde jag inte låta bli att associera till Thomas Di Levas ”Solens gåta”, som ju avslutas med orden ”Vi är solens barn”, men troligare var kanske att orden verkligen fanns att finna hos den antike poeten. I hopp om att glädja denna sökare, och ge oss andra några ord att fundera över, bjuder jag därför på några rader ur det andra olympiska odet — kanske är dessa de rätta? (Olympia 2.30-33):

ἤτοι βροτῶν γε κέκριται
πεῖρας οὔ τι θανάτου,
οὐδ’ ἡσύχιμον ἁμέραν ὁπότε παῖδ’ ἀελίου
ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ τελευτάσομεν·
ῥοαὶ δ’ ἄλλοτ’ ἄλλαι
εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων ἐς ἄνδρας ἔβαν.

Vi människor anar inte
vilka gränser döden har stakat ut
och ej om vi får skiljas från dagen,
solens barn, i frid
och med obefläckad glädje.
Sinnesron och plågan
sköljer i oupphörligt
växlande strömmar över oss.
(övers. Björkeson 2008)