Att döma av det här porträttet, från ett museum i Alexandria, var Xenofon en riktig surgubbe.

Att döma av det här porträttet, från antikmuseet på det nya biblioteket i Alexandria, verkar Xenofon ha varit en riktig surgubbe.

Som en sommarhälsning erbjuder jag idag en länk till dagens understreckare, ännu en gång signerad Strömholm. Denna gång står Xenofon i fokus, en för alla studenter i grekiska välbekant figur, som, i alla fall enligt artikelförfattaren, dock för de allra flesta andra är fullständigt anonym, vilket bland annat förklaras med att han arbetade ”i geniskugga”; den stackaren sysslade med filosofi samtidigt som Platon och historieskrivning samtidigt som Thukydides. Det kan kanske jämföras med att komponera musik samtidigt som Bach eller att skriva poesi samtidigt med Shakespeare. Kanske beror denna okunskap på ”den socialdemokratiska kunskapsfientligheten”? I den uppblossade debatten bland kommentarerna till artikeln gör i varje fall signaturen ”Jönsson” detta gällande. Signaturen ”Cyrus” påminner också om Sol Yuricks roman ”Warriors” från 1965, senare känd även som film (30 år i år!), som i mångt och mycket bygger på just Xenofons Anabasis. ”Can you dig it?!” Filmen är helt klart ett hett sommartips; jag såg den för en tid sedan och kan rekommenderar den varmt. ”Warriors — come out to play!” Ni hittar givetvis alla moderna svenska översättningar av Xenofons verk i listan.

Nu väntar några veckors semester, men misströsta inte! Hösten kommer att bli en veritabel triumfmarsch för grekiskan, såväl i Stockholm som i Oslo. Jag väljer att inte säga mer än att det kommer att bli en mycket spännande period.