Svenska Akademien har sina lokaler i Börshuset, som ligger vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm.

Svenska Akademien har sina lokaler i Börshuset, som ligger vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm.

Härom dagen möttes jag av det roliga beskedet att en företrädare för klassiska språk, och närmare bestämt antik grekiska, tilldelats anställning som så kallad akademiforskare i humaniora, av Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien. Den lyckliga är ingen mindre än Johanna Akujärvi, tidigare omnämnd för sin kommande översättning av Aristoteles Retoriken. Och det är också översättning som är temat för hennes projekt, vilket hon presenterade närmare nu senast på filologkongressen. Anställningen omfattar tre år och kan förlängas med ytterligare två ”efter utvärdering”. Jag bad Johanna att skicka mig sin projektbeskrivning, så att jag kunde ge några smakprov ur den här på bloggen.

Projektets namn är rätt och slätt: Översatt till svenska. Den antika litteraturen och dess svenska översättare (1500- till 2000-talet). JA skriver att dessa översättningar, trots att de utgör ”en försvinnande liten och proportionellt allt mindre del” av den totala litteraturen i översättning till svenska, har varit ”en konstant i den svenska bokfloran” och att det från dessa omkring 400 år finns inte mindre än drygt 2100 översättningar av grekiska och latinska texter. Hon talar om att översättning ”representerar ett möte mellan kulturer”, och fortsätter:

Översättaren står som en förmedlare mellan två skilda kulturella system. […] Översättarens text är en reflektion av originalförfattarens text samtidigt som den är en originalprodukt präglad av sin tid, vilket förklarar varför översättningar åldras precis som originaltexter och lätt blir oläsliga om de gjorts under en period vars kulturprodukter i övrigt inte är tilltalande för en senare läsare. Den översättarens text som når en svensk läsare är lika mycket präglad av den ursprungliga grekiska författaren som av översättaren själv; den röst som läsaren ”hör” i den svenska texten är inte bara den grekiska författarens utan också översättarens.

Titelblad till Gustaf Regnérs "Försök till metriske öfversättningar från forntidens skalder" från 1801.

Gustaf Regnérs "Försök..." från 1801 innehåller både kända poeter som Homeros, Sapfo och Theokritos, liksom mindre kända, såsom Bion, Moschos och Musaios.

JA:s projekt går alltså, i korthet, ut på att göra en bibliografisk inventering av det källmaterial som dessa översättningar utgör, inklusive deras paratexter, det vill säga ”texterna kring själva huvudtexten i form av titelblad, baksidestexter, dedikationer, förord, inledningar, översättarnas egna rubriker insatta i texten, fotnoter, kommentarer, efterord och annat”. Målet är att denna inventering sedan kan användas för att göra avgränsningar av materialet för senare studier av valda texttyper, texter från valda epoker, översättningar från valda perioder, av valda översättare, av valda originalförfattare.  Stort grattis således till Johanna, och till de klassiska språken i Sverige!

Jag blev förresten så inspirerad av sammanställningen JA visade upp vid filologkongressen att jag bestämde mig för att göra en egen. Inriktningen är dock främst tänkt att vara en praktisk vägledning till de verk som finns tillgängliga i någorlunda aktuella svenska versioner, uteslutande med fokus på grekiska och huvudsakligen tiden före Kristi födelse; några senare författare har också slunkit med. Jag överlämnar annars tills vidare åt andra att ta hand om senare perioders litteratur.  Sammanställningen är ordnad alfabetiskt efter författare och under varje författares namn återfinns deras verk, med länkar till respektive boks sida i Libris. I förlängningen kommer listan sannolikt att växa, och författarna kommer då att få egna sidor. Än så länge är denna blogue helt kostnadsfri (både för mig och er) — jag tjänar alltså ingenting på de eventuella annonser som kan förekomma. Därför väljer jag än så länge att inte länka till några bokhandlar eller liknande. Jag mottar däremot mer än gärna tips för att ytterligare fylla på sidans innehåll!

Annonser