Den annars hyfsat öde frågelådan fick oväntat men välkommet besök igår – signaturen AH skriver:

Jag är poet, och har konstruerat ett eget ord.
Min enkla fråga till Dig är om det är korrekt
grammatiskt. Jag har satt ihop det grekiska
ordet för öken (eremos) med ändelsen -naut…
det blir alltså Eremonaut. Det ska alltså betyda
ökenseglare… är mitt nya ord korrekt och möjligt
att använda som namn på tex. en internetsajt?

Denna ogenerade skaparlust kombinerad med intresset för grekiska värmer självklart ett gammalt grekhjärta! Visst betyder ordet eremos (ἐρῆμος) ofta öken, men man måste samtidigt vara medveten om att ordet ursprungligen var ett adjektiv som betydde öde, ensam, tom. Homeros (Il. 10.520) talar exempelvis om en tom plats:

ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ’ ἕστασαν ὠκέες ἵπποι
märkte att stället var tomt där de snabba hästarna varit (Björkeson)

men redan Herodotos (2.32) talar om τὰ ἔρημα τῆς Λιβύης och menar de öde (delarna) av Libyen, det vill säga öknen. Den vanliga substantiveringen ἡ ἐρῆμος bygger på ellipsen av ett ord för land,  χώρα. Det var exempelvis i en sådan eremos som Jesus tillbringade 40 dagar, enligt Lukasevangeliet (4). I ordet eremit finner vi två av dessa betydelser på en gång: det rör sig om en ensling, ”en människa som dragit sig tillbaka i ensamhet, ofta till öde trakter” (NE); jämför även eremitage.

Än idag lär det finnas eremiter bland klippkyrkorna i Lalibela, Etiopien

Än idag lär det finnas eremiter i de monolitiska byggnaderna i Lalibela, Etiopien

På 60-talet betydde 'cybernaut' ungefär robot

I 60-talets fantasivärldar var 'cybernaut' liktydigt med robot

När det gäller den andra delen av ordet är det kanske mer lättidentifierat genom dess bruk i vanliga sammansättningar. Grekiskans ναύτης (nautes) betyder seglare eller kanske snarare sjöman, och är bildat på ordet för skepp eller fartyg, ναῦς (naus), nära släkt med latinets navis och sanskritens naús. Ordet användes (enligt OED) redan 1784 i nybildningen aeronaut, men ger också klart äldre associationer; jag tänker främst på argonauterna, men också på de tidiga aeronauterna Daidalos och Ikaros. De idag klart vanligare orden astronaut och kosmonaut är exempel på egenheter som kan uppstå av vår tids nybildningar med ord från de antika språken. Astro– kommer från ett ord för stjärna, ἄστρον (astron), medan kosmo– kommer från κόσμος (kosmos), vilket betyder ordning, men också är ett annat ord för världsalltet eller universum. De två orden är i de flesta avseenden synonyma; det som skiljer dem åt är kanske bara stereotypa uppfattningar om USA och Sovjetunionen. En sentida uppstickare är taikonaut, ett annat ord för rymdfarare från Kina, vilket är bildat på ett kinesiskt ord för yttre rymden (tai kong, OED igen) och det nu bekanta indo-europeiska –naut. Andra mer eller mindre berömda sammansättningar är aquanaut och det mer långsökta cybernaut (som har sina rötter i ordet för rorsman, κυβερνήτης). Gemensamt för de äldre bildningarna är att ”seglatsen” sker med ett fartyg av något slag – men i nyare ord som psychonaut (eller Reaganaut, för den delen) verkar detta element ha gått förlorat. Företaget Agronaut är bara konstigt.

Svaret på din fråga, AH, är således: Visst kan eremonaut betyda ”ökenseglare”, eller kanske ”ökenfarare”. Jag ser mycket fram emot att få veta mer om sajtens innehåll!

Annonser