homeros-iliaden

NoK:s ihärdiga utgivning av den antika grekiska poesin i Björkesons tolkningar förtjänar en bragdmedalj.

I väntan på Johanna Akujärvis efterlängtade översättning av Aristoteles ”Retoriken”, som gäckat oss ett tag nu (enligt förlaget utkommer den först under ”våren 2009”), får vi hålla till godo med en reviderad nyutgåva av Homeros Iliaden, enligt pressmeddelande från NoK. Redan för ett år sedan kom en liknande nyutgåva av Odysséen, vilket undgick mig; men visst vill man ha dem tillsammans? Förlaget lockar med Sture Linnérs inledning, men det som fick mig att äntligen trycka på ”Beställ”-knappen var löftet om ”kartor och namnregister” – det kan tyckas vara ett marginellt tillskott, men det är genom den sortens detaljer som en sån här bok verkligen kommer till användning. Enligt en notis i dagens SvD är Björkesons hexameter varken högstämd eller heroiserande, och i recensionen av den första utgåvan (1999) skrev samma tidning att gudarna och hjältarna är ”precis så individuellt utformade som de i originalet är”.

Som ett litet smakprov på detta verk, vars inflytande i det närmaste är overkligt, erbjuder jag några olika varianter av dess berömda inledningsrader. (Med tack till C. Paradas Greek Mythology Link.)

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκε

Jag har en känsla av att de flesta idag nog betraktar Lagerlöfs version (1912) som den ”riktiga”, ungefär på samma sätt som att det ska heta  ”Fader vår” och inte ”Vår fader”:

Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Achilles
olycksdiger, till tusende kval för achaiernas söner,

Björkesons variant (1999), vars första rad är mer textnära, har väl inte vunnit samma popularitet ännu:

Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achillevs,
den som sänt tusen kval över olycksfödda achaier!

Bland de mindre kända tolkningarna finner vi H. Reuterdahls från 1800-talet:

Sjung, gudinna, Peleíden Akillevs’ grufliga vrede,
hvilken beredt akajernas folk otaliga sorger

Inte heller verkar T. Bæckström (1972) ha vunnit någon större framgång. Beror det månne på att han gjort en enjambment som inte finns i originalet?

Sjung om vrede, gudinna – om Peleus-sonen Akhilleus
olycksaliga vrede, som vållade männen av Argos
ändlösa lidanden

Annonser