pindarIdag kom ytterligare ett livstecken från latinshirt, vars förra mail några av er säkert minns föranledde ett inlägg. Jag hade tänkt förbigå detta med tystnad, men kunde ändå inte låta bli att kommentera det, eftersom jag upptäckte att något var fel med ett av deras nytillkomna grekiska tröjtryck. Γένοιο οἷος ἔσσι (Génoio hoios éssi), betyder ungefär ”måtte du bli den du är”, och är ett citat ur poeten Pindaros andra pythiska ode. Problemet är att det inte riktigt står så i den vedertagna utgåvan av texten. Accenten på ordet ἔσσι ska vara på sista stavelsen, ἐσσί. I originalet är även det första ordets slutvokal ”o” eliderad, för att ordet ska passa in i metern. Slutligen följer inte accenterna över οἷος den vedertagna ordningen, att accenten skall stå ovanför spiritus. Jag medger att det rör sig om petitesser, men i den här branschen är det verkligen viktigt att de små detaljerna blir rätt; och sysslar man med tröjtryck funkar det inte med fel av det här slaget, tycker jag. Jag bjuder också på en större bit av citatet, eftersom det visar sig ruva på en del minst sagt märkliga formuleringar. (Snell/Maehler 1971)

… τόδε μὲν κατὰ Φοίνισσαν ἐμπολάν
μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται•
τὸ Καστόρειον δ’ ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς θέλων
ἄθρησον χάριν ἑπτακτύπου (70)
φόρμιγγος ἀντόμενος.
γένοι’, οἷος ἐσσὶ μαθών.
καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεί
Δʹ
καλός. ὁ δὲ Ῥαδάμανθυς εὖ πέπραγεν, ὅτι φρενῶν
ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον, οὐδ’ ἀπάταισι θυ-
μὸν τέρπεται ἔνδοθεν,
οἷα ψιθύρων παλάμαις ἕπετ’ αἰεὶ βροτῷ. (75)
ἄμαχον κακὸν ἀμφοτέροις διαβολιᾶν ὑποφάτιες,
ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέκων ἴκελοι.
κέρδει δὲ τί μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέθει;
ἅτε γὰρ ἐννάλιον πόνον ἐχοίσας βαθύν
σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστος εἶμι φελ- (80)
λὸς ὣς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας.

Som en fenicisk vara
sänds denna hymn över det grå havet.
Se med välvilja på min kastoriska sång
i aiolisk tonart, hedra den sjusträngade lyran (70)
då du välkomnar den.
När du nått insikt, bliv vad du är.
I barnets ögon är apan alltid vacker,
Strof 4
men Rhadamanthys gick det väl, ty förståndets
tadelfria frukt undfick han, och hans hjärta
har ingen glädje i de svek som ständigt
det lömska förtalet bereder oss. (75)
Ett dödligt ont är bakdantare, också för dem själva.
Som rävar är de till sinnes,
men vad vinner Mickel på sin slughet?
När i havets djup all övrig tackling förgås
flyter jag på den salta barriären (80)
som en osänkbar kork. (Pythia 2: 67-80. Övers. Björkeson)

I kommentardelen förklarar översättaren några av de oklarheter man möter i texten, men undlåter dessvärre att kommentera just vår passage. Om den därpå följande apan säger han så här: ”Innebörden är omdiskuterad. Apan står i grekiska fabler och ordspråk ofta för smickraren som man driver gäck med. Kanske tanken är: apan är bara en imitation och vrångbild av människan – låt inte skenet bedra dig! Men Bowra tycker sig här snarare se en anspelning på konkurrenten och efteraparen Bacchylides.”

Eustathius, i sin stora kommentar till Homeros, tyckte sig se likheter mellan Pindaros ord och Alkinoos utrop när han talar till Odysseus.

αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τοῖος ἐών, οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ,
παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι,
αὖθι μένων•

Ville blott – evige Zeus och Atena och Foibos Apollon! –
en sådan man som du och med mig så lika till sinnes
taga min älskade dotter till hustru och heta min svärson
och så bli bofast här! (Odysséen 7.311-314. Övers. Lagerlöf/Bendz)

Uppdatering (15/12)

I fredags hittade upphovsmannen till latinshirt till min sida och bestämde sig för att ta kontakt via en kommentar (märkligt nog på presentationssidan). Han efterfrågade en översättning av mina kommentarer om pindarostrycket, då han inte lyckats knäcka svenskan. Jag kände mig således manad att uppfylla denna önskan (inte minst eftersom det snart är jul) och passade i mitt svar på att ställa några frågor tillbaka.  – Vilka är ni, och varför trycker ni latinska och grekiska citat på tröjor? Svaret jag fick var roligt på flera sätt:

The webshop is the result of two things: the number of stupid English quotes on all types of fashion items (you can hardly buy a piece of clothing without anything written on it) and a company called Spreadshirt that allows you to set up shop in the net very easily. I am an architect who learned some Latin and a little bit of Greek in school about 20-25 years ago. Now my son has started to learn Latin. So we developed the idea to open a shop for T-shirts and other pieces of clothing on the net.

pindar_2Arkitekten vill gärna ta tillfället i akt att be om ursäkt till dem som upplever att de blivit spammade och fortsätter sedan med att smickra mitt ämnesval; de grekiska bokstäverna är ju både vackrare och grafiskt sett intressantare, skriver han, men det är de latinska tröjorna som säljer bäst, i synnerhet de korta och mest kända. Mina kommentarer hade slutligen succès då designen på pindaroströjan (än så länge bara tillgänglig via den tyska sajten) kommer att ändras enligt bilden. Påståendet att citatet skulle komma från Apollons tempel i Delfi är däremot en påminnelse om att alltid ta ”fakta” från Wikipedia med en nypa salt – ibland hjälper det onekligen att vara doktorand när man läser deras artiklar.

Annonser