HMS Belos syns i bildens ovankant

HMS Belos syns i bildens ovankant, till vänster om af Chapman

När jag cyklar till universitetet passerar jag ibland Skeppsbron, och kan då inte låta bli att se efter om det ligger något intressant skepp inne. Just för tillfället råkar ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos ligga där; det är den svenska flottans största fartyg, och är onekligen en märklig syn.

Jag tror att många med mig slås av fartygets ovanliga namn, som jag antar är hämtat från grekiskans ord för ”projektil”, βέλος. Det är dock lite konstigt att ett fartyg vars främsta uppgift är bärgning har ett så krigiskt orienterat namn, men det är trots allt ett fartyg i militär tjänst. En särskilt anmärkningsvärd sak är däremot det tämligen vildvuxna namnskicket bland 1:a ubåtsflottiljens fartyg; här finns exempelvis, förutom Belos, miniubåten Spiggen, torpedbärgaren Pelikanen och signalspaningsfartyget Orion. Namnet Belos förekommer även i andra, mer oväntade sammanhang.

Det första textställe jag kommer att tänka på där βέλος förekommer är när Apollon skjuter sina ”vässade pilar” mot akajernas läger efter prästen Kryses bön, precis i början av Iliaden. (1.50ff., övers. Lagerlöf/Bendz)

Först han endast på mulorna sköt och på hundarna snabba,
men därefter han skickade av på danaerna själva
vässade pilar, och ständigt och tätt där flammade dödsbål.

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς
βάλλ’• αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.

En lite märkligare användning av ordet finner vi i början av Euripides Backanterna, där Dionysos klargör vad han har planerat för människorna i staden Thebe. (23ff., övers. Bæckström):

πρώτας δὲ Θήβας τάσδε γῆς Ἑλληνίδος
ἀνωλόλυξα, νεβρίδ’ ἐξάψας χροὸς
θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος·

O Thebe, du skall bli den första stad i Hellas där
mitt rop stäms upp, som sveps i rådjurshud, och som
jag räcker denna murgrönsprydda thyrsosstav.

Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, Paris, France, De Ridder 849
Thyrsosstavar på en rödfigurig kantharos. (Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France, Paris. De Ridder 849)

Det sista exemplet jag vill visa är hämtat ur Thukydides, som skrev om det inbördeskrig som kom som ett brev på posten efter det att perserna drivits på flykten. Kriget kallas numera det peloponnesiska, och det varade mellan 431-404 f.Kr. Texten är en del av ett tal av spartanen Gylippos, ämnat att uppmuntra mannarna inför ett sjöslag mot athenarna. (VII.67, övers. Linnér):

Våra fiender däremot kommer att mot vanan ha en mängd hopliter och en massa spjutkastare på däck, från Akarnien och andra håll, landkrabbor till sjöss som inte ens kommer att förstå vilken ställning de skall inta för att kunna slänga sina vapen

οἱ δ’, ἐπειδὰν πολλοὶ μὲν ὁπλῖται ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων παρὰ τὸ καθεστηκὸς ὦσι, πολλοὶ δὲ καὶ ἀκοντισταὶ χερσαῖοι ὡς εἰπεῖν Ἀκαρνᾶνές τε καὶ ἄλλοι ἐπὶ ναῦς ἀναβάντες, οἳ οὐδ’ ὅπως καθεζομένους χρὴ τὸ βέλος ἀφεῖναι εὑρήσουσι –

Annonser