Inspirerad av kollegan SDIL vill jag testa att presentera några höjdpunkter ur den senaste tidens bokflöde i notisform. Via BMCR kan man få aktuella recensioner av nyligen utgiven litteratur inom det antika ämnesområdet, och i det månatliga utskicket ”Books received” får man veta vad det allra senaste är. Ur denna lista har jag i min tur plockat ut några godbitar.

Adrian Kuzminski ligger bakom boken Pyrrhonism: how the ancient Greeks reinvented Buddhism. (Lanham: Lexington Books, 2008.) Den verkar särskilt intressant i ljuset av de kopplingar mellan Grekland och Österlandets dhamma som tidigare belysts av fragmentarius.

Adrian Kuzminski argues that Pyrrhonism, an ancient Greek philosophy, can best be understood as a Western form of Buddhism. Not only is its founder, Pyrrho, reported to have traveled to India and been influenced by contacts with Indian sages, but a close comparison of ancient Buddhist and Pyrrhonian texts suggests a common philosophical practice, seeking liberation through suspension of judgment with regard to beliefs about non-evident things.

Nästa tips är en lite lättsammare historia. En ny utgåva av Robert Garlands Daily life of the ancient Greeks (Indianapolis; Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc.) från 1998 ska komma vid årets slut. Jag tycker bara den verkar vara så trevlig, helt enkelt; det är en sådan bok som jag önskar att jag tog mig tid att läsa när jag har ledigt.

Drawing on the most recent scholarship, this engaging, accessible volume brings ancient Greek society – from food and drink to literacy, the plight of the elderly, the treatment of slaves, and much more – vividly to life; it also explores the mentalities and morals of ordinary ancient Greek citizens at all societal levels. More than forty illustrations are included, as are maps, a chronology, a glossary of Greek terms, and suggestions for further reading.

Mitt sista tips liknar det förra, och är i själva verket två: Philip Matyszak ligger bakom Ancient Athens on 5 Drachmas a Day och syskonboken Ancient Rome on 5 Denarii a Day. (London: Thames & Hudson, 2008) Det är lätt att avfärda tramsiga böcker av det här slaget, men jag tror att de spelar en viktigare roll än man riktigt vill erkänna. Jag erkänner dessutom villigt att jag många gånger fantiserat om hur jag egentligen skulle klara mig om jag på något magiskt sätt förflyttades till 400-talets Aten. Det är ju inte bara språket som måste klaffa, trots allt. Det blir dock lätt en smula forcerat när en ”D.Phil.” från Oxford ska vara ”irreverently unacademic” – men just därför kan det nog också bli rätt kul.

Welcome to Athens in 431 BC! This entertaining guide provides all the information a tourist needs for a journey back in time to ancient Athens at its pinnacle of greatness more than 2000 years ago.
Travel via Thermopylae, the Oracle at Delphi, and the site of the epic Battle of Marathon to the city of Athena, goddess of wisdom. Meet Socrates, Thucydides, Phidias, and others who are among the greatest philosophers, writers, and artists who ever lived. Encounter ordinary Athenians in the marketplace and at the theater and learn the true character of one of the most extraordinary cities of any age.

Annonser