Utan tvivel dagens märkligaste nyhet kommer än en gång till mig via SvD; en tre millimeter lång myra återfunnen i en svamp i Amazonas regnskog förra året har nu äntligen fått sitt vetenskapliga namn. Inte sedan 1923 har vi haft den stora äran att hitta en ny myra, så det är onekligen en stor sak.

Det märkligaste med myran, förutom att den troligen funnits i över 120 miljoner år, är namnet den har fått. Det heter vanligen att växters och djurs vetenskapliga namn är på latin, medan det i själva verket ofta även rör sig om en mycket stor dos grekiska därtill. I just det är fallet har man förärat myran namnet Martialis Heureka, vilket både är latin och grekiska (i nämnd ordning). Det första ordet är för mig först och främst ett namn, intimt förknippat med en berömd poet och satiriker från första århundradet efter Kristus. Det andra är rena grekiskan, om ni ursäktar uttrycket. Heureka, eller ”jag har funnit [det]”, är ett ord som gjorts odödligt genom att det sägs vara vad Arkimedes utropade i samband med att han förstod att den mängd av den egna kroppen han nedsänkte i karet trängde undan en lika stor mängd vatten, det vill säga när han upptäckte Arkimedes princip. I det här sammanhanget är det inte långsökt att tolka namnet predikativt: ”jag, Martialis, upptäckte [den]”. Frågan är då om någon av upptäckarna verkligen heter Martialis. Tyvärr är svaret nej, utan namnet ska enligt uppgift härröra från krypets ”utomjordiska”, det vill säga marsianska, drag. (Martialis betyder ungefär ”av Mars”.) Att man därtill använt Arkimedes utropsord speglar kort och gott biologernas entusiasm över det rara fyndet. Jag är ärligt talat inte lika entusiastisk.

Plenty mer information återfinns hos grannen Myrmecos Blog, där kommentarerna är särskilt läsvärda. Och tack till H-R för tipset!

PS
Martialis nämner av en händelse en myra på ett ställe (I.115); det handlar i det här fallet om en kvinna han vill ha, som är ”mörkare än natten, än en myra, än tjära” osv., nocte nigriorem | formica, pice. Det verkar således klart att han inte avsåg sin nyfunna namne.