Jag fick precis veta att Lunds universitet idag ‘ledigkungjort’ ett antal ”studiestöd för utbildning på forskarnivå”, det vill säga att det finns lediga doktorandtjänster. På den positiva sidan ser vi att tre av dessa kan sökas av dem som sysslar med de klassiska språken (latin och grekiska), varav två i språkvetenskap och ett i filologi. På den aningen mer negativa sidan ser vi att man dessvärre måste konkurrera med spekulanter från inte mindre än sex andra ämnen, nämligen allmän språkvetenskap, fonetik, franska, italienska, nordiska språk och tyska. Låt inte det hindra er, alla mäktiga latinister och grecister därute! Eller som en entusiastisk Lule-mamma sa i det Idol-avsnitt jag råkade se igår: Ge inte upp och är den du är!

Sista ansökningsdag är den 13 oktober. Kungörelsen verkar inte vara utlagd på universitetets sida ännu, men här är ett klipp ur densamma:

Uppdatering. 16.55 samma eftermiddag
Nu i eftermiddags damp det ner ytterligare ett mail om att även Uppsala universitet utlyser platser inom forskarutbildningen. På informationssidan framgår det inte hur många tjänster det rör sig om, men listan upptar inte mindre än 18 ämnen, bland vilka såväl grekiska, latin och bysantinologi återfinns jämte några numera mycket rara områden, såsom Jämförande indoeuropeisk språkforskning, Assyriologi och Keltiska språk. Det framgår dessvärre inte heller om utlysningen gäller anställning eller utbildningsbidrag, men att tiden för ansökningar går ut redan den 29 september är alldeles klart.

Annonser