Jag var i Uppsala igår för att lyssna till en av kandidaterna till den 3-åriga gästprofessur i grekiska som är under tillsättning vid grannuniversitetet. Lite avundsjukt önskar jag att mitt universitet hade råd med en sådan tjänst, inte minst för det kortsiktiga nöjet att träffa och höra kandidaterna föreläsa, men framförallt för det mer långsiktiga nöjet att man verkar satsa på ämnet. Dessvärre måste det väl nämnas att Uppsala fram till nyligen hade två professorer i grekiska, men att sannolikt endast en av dessa kommer att finnas kvar efter pensionsavgångarna. Det är inte utan att man känner att väggarna håller på att rasa in – men vad annat kan jag göra än att hålla ställningarna så länge det går?

På den positiva sidan är det i samband med tillsättningen alltså rena rama högtrycket för tillfället beträffande koncentrationen av grekiskakunskaper i regionen. Igår hette kandidaten Casper de Jonge, en Leidenbaserad ung organist med en förkärlek för Dionysios av Halikarnassos och på senare tid även ”Longinos” och dennes Peri hypsous. Utan att tveka argumenterade han för att hypsos ingalunda skall betraktas som ett beteckning på en upphöjd stilnivå, utan istället på en effekt (av förundran och häpnad) på läsaren, som kan förekomma i vilken text och på vilken stilnivå som helst. Hypsos är som ”ett ljus som plötsligt uppstår i mörka situationer”, enligt de Jonge.

Idag gästar Gretchen Reydams-Schils Uppsala bland annat för att tala om Kleanthes Hymn till Zeus. Jag önskar att jag kunde varit där. Imorgon (20/8, föreläsning 13-14, sal 6-0031) kommer ytterligare en gäst, Elton Barker, vars föreläsning har titeln ”Achilles calls an Assembly – Founding Dissent in the Iliad”, och nästa fredag (29/8, 13-14, sal 6-0022) kommer den siste kandidaten, Benjamin Henry, som ska tala under den kryptiska rubriken ”On Pindar”. Behöver jag säga att undertecknad kommer att vara där?

Dessvärre missar jag emellertid även Eltons besök, eftersom jag under resten av denna vecka ska delta i en konferens i Sigtuna anordnad av Riksbankens Jubileumsfond. RJ ligger bakom en storsatsning på forskning på ”förmodernitet” (ett begrepp vars definition man endast hjälpligt lyckats enas om, men som med all säkerhet innefattar antiken), och för att ytterligare öka densiteten på greker i området har man bjudit in Simon Goldhill, professor i grekiska vid universitetet i Cambridge, att föreläsa. Han har på sistone ägnat sig åt att undersöka hur relationen mellan antiken och den moderna världen har utvecklats. Bara det faktum att han ska tala på detta event är ett enormt kliv i rätt riktning för ämnet, både i Sverige och utomlands. Jag ser fram emot en oerhört inspirerande konferens, inte minst eftersom jag numera är inblandad i två av delprojekten inom programmet. Mer om detta under hösten.

Annonser