Så här lagom till helgen vill jag dela med mig av ett citat jag fick av Elin häromsistens. Det är hämtat ur Heinrich Heines Ideen, das Buch le Grand (1827), och jag tycker det på ett kul om än lite gammaldags sätt uttrycker sin (kanske inte alldeles ovanliga) upplevelse av språket. Min förhoppning är givetvis att någon gång leta rätt på dessa omtalade textställen. Jag sorterar det under Agenda.

Vom Griechischen will ich gar nicht sprechen; ich ärgere mich sonst zu viel. Die Mönche im Mittelalter hatten so ganz unrecht nicht, wenn sie behaupteten, daß das Griechische eine Erfindung des Teufels sei. Gott kennt die Leiden, die ich dabei ausgestanden.

Om grekiskan vill jag inte ens tala, det skulle reta upp mig alltför mycket. De medeltida munkarna hade inte helt och hållet fel, när de påstod att grekiskan var en uppfinning av djävulen. Gud allena känner allt det lidande som detta språk berett mig.

Annonser