I del tre av SvD:s Idag-serie ”Våga föda” står följande idag att läsa i faktarutan: ”Doula” betyder ”hjälp­kvinna” på grekiska. På doula.nu heter det istället att det grekiska ordet, ”fritt översatt”, betyder ”kvinna som ger omvårdnad”. På en annan sida är översättningen ”woman’s servant”. Jag vill ta tillfället i akt att klargöra att ordet δούλη (som i sin latiniserade form slutar på -a) endast betyder ”slavinna”, närmare bestämt en kvinna som är född till slav. Homeros använder ordet två gånger (men, förvånande nog, aldrig dess maskulina motsvarighet, doulos), och det förekommer sedan såväl hos Aiskylos och Xenofon som hos Platon. Ordet har därefter kommit att leva vidare i grekiskan genom årtusendena.

Allt detta hindrar naturligtvis inte att man med ordet idag avser en hjälpkvinna, men med kännedom om ordets ursprung far associationerna i en helt annan riktning – i Grekland idag uppfattas ordet inte direkt som positivt laddat. Föreställ er att det internationellt använda ordet för doula istället vore ”trälkvinna”. Jag vill med detta inte säga något ont om doulor (eller skall man kanske säga doulai?) – tvärtom är jag övertygad om att de fyller en viktig funktion i samband med förlossningar, både för kvinnan och mannen. Vem har någonsin påstått att vi människor klarar allt vi vill företa oss bäst på egen hand?

Annonser