Hjälpmedelsinstitutet presenterade nyligen ett gäng nya symboler framtagna genom en designtävling, vilka är avsedda att hjälpa allmänheten (och särskilt människor med någon funktionsnedsättning) till rätta i exempelvis offentliga miljöer. Två av dessa har en uppenbar grekanknytning, varför jag kände mig manad att ta upp dem här. SvD gick ut på stan för att testa de nya symbolerna på ”mannen på gatan”, dessvärre med uruselt resultat. ”Det är viktigt att hitta symbolen i rätt sammanhang” menar projektledaren. Kanske det. Men att döma av folks associationer verkar de inte alldeles funktionsdugliga i dagsläget.

Ingen av testpersonerna lyckades gissa rätt på den första symbolen. Några av deras förslag var kolgrill, tempel, lusthus. Avsikten är att man ska utläsa museum. Det största problemet med den här symbolen är väl att bilden faktiskt föreställer just ett tempel. För mig är det omöjligt att inte associera till Parthenontemplet i Athen, och jag misstänker att jag inte är ensam. Vilken association man i nästa steg har till ett grekiskt tempel är kanske mer individuellt.

Den andra symbolen innehåller två tecken, utöver människan i mitten. Det högra tecknet är en variant av det kristna korset (närmare bestämt det grekiska), numera mest använt som symbol för sjukvård eller apotek (utomlands). Det vänstra tecknet är den grekiska bokstaven psi, eller Ψ. Testpersonernas associationer gick, föga oväntat, till något religiöst och någon typ av träffpunkt. Och visst, om man inte är van vid grekiska är det nog lätt att exempelvis se en variant av en sjuarmad ljusstake istället för en bokstav. Jag tycker mig själv se en sorts valsituation – människan i mitten vet inte vad hon ska välja: ljusstaken eller korset? Kroppen eller själen? Nåja. Symbolen ska utläsas psykiatrisk vård. Jag vet att exempelvis en psykologisk institution (eller snarare den som skötte fasadutsmyckningen av deras byggnad) har använt sig av bokstaven som en symbol för ämnet; det ser onekligen rätt konstigt ut. Är det verkligen meningen att bokstaven i sig ska leda tankarna till psykologi? Ett bra skäl till att man inte ska använda bokstäver i symbolspråk är väl att man vill att även de som inte förstår bokstäverna ändå ska förstå symbolen; jämför exempelvis med heraldikens regler. Ett enda, lysande undantag beträffande grekiska bokstäver är klocktillverkaren Omega.

Annonser