Att jag tycker det är värdefullt att kunskaper i grekiska finns i vårt samhälle har nog framgått tydligt av tidigare inlägg på den här sidan. Nu får grekiskan dessutom ytterligare draghjälp av ordföranden för Nobelstiftelsen, Marcus Storch. I en artikel i senaste numret av Universitetsläraren (SULF:s medlemstidning) får vi ta del av Globaliseringsrådets konferens i slutet av april. Konferensen inleddes med att Storch definierade universitetens uppgifter, nämligen ”att vara samhällets minne, motor och kritiska spegel”. Artikeln fortsätter:

Storch menade att den där motorn inte var optimalt trimmad, men att det inte fanns skäl till uppgivenhet.
Som inspiration till förnyelse berättade Storch att förra årets Nobelpristagare samtliga hade grekiska i sin examen: ”Så varför inte möjliggöra grekiska till alla naturvetare?”

Många är de naturvetare jag träffat som med något drömskt i blicken förklarar hur gärna de skulle vilja läsa grekiska och latin. Och det är egentligen inte svårt att förstå vad det är som lockar naturvetare till grekiskan (förutom i många fall en längtan att få läsa skönlitteratur, poesi, rättegångstal och religiösa texter). Så många av de gamla grekerna var ju i någon mening naturvetare, i det att de sysslade med fysik, medicin, geometri, astronomi, aritmetik och så vidare. Att kunna läsa vad en tidigare kollega skrivit bidrar till en större och bättre förståelse och en starkare känsla av delaktighet i historien. Allt handlar inte bara om de senaste årens forskning, även om mycket verkar peka i den riktningen.

Det bör dock understrykas särskilt i detta sammanhang att det inte är likvärdigt att läsa en text i översättning som att läsa den i original. Självfallet fyller en översatt text flera viktiga funktioner, men dem kan aldrig ersätta originalet, inte minst eftersom en översättning i någon mån måste vara spekulativ och alltid utgör en tolkning. Dessutom har översättningar i regel en bäst före-dag, vilket originaltexterna saknar.

Kanske är det dags att gå den där kursen i grekiska? Universiteten i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Lund annonserar alla grundkurser till höstterminen 2008 och studera.nu tar fortfarande emot ansökningar.

Annonser