I en UnderStreckare i dagens SvD presenteras historien om den så kallade Arkimedespalimpsesten. Den påminner inte så lite om en viss Polanskifilm, med alla märkliga turer och vändningar. Skillnaden är att denna historia är alldeles sann (vilket tyvärr dock innebär att djävulen själv inte dyker upp på slutet). Kontentan är att nya texter av den antike matematikern alltså kommit i dagen med hjälp av modern teknik, texter som hittills varit okända, förlorade eller endast tillgängliga i översättning.

En av texterna, Stomachion, handlar om ”antikens Rubiks kub”. Den består av ett antal geometriska figurer (”tolv trianglar, en pentagon och en tetragon”) som på olika sätt kan fogas samman till en kvadrat. En rolig detalj är att man i modern tid räknat ut på hur många sätt detta är möjligt, om än med ett något prosaiskt svar: ”17152”. För den som lekte med så kallade Tangrams som barn är detta säkert ett kärt återseende – men för egen del var jag nog aldrig så förtjust i de kantiga figurerna då. Så här (höger) har man tänkt sig att Arkimedes version kan se ut.

Den för oss i Sverige särskilt intressanta följden av de nyfunna texterna är att Nigel Wilson, världsberömd textutgivare och paleograf, kommer till Stockholm. Han ska hålla ett antal föreläsningar inom ramen för Ars edendi, ett projekt som syftar till att utveckla nya metoder att ge ut medeltida texter på grekiska och latin. Föreläsningen om just Arkimedespalimpsesten kommer att hållas i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus i Frescati, tisdagen den 13 maj, klockan 1600-1730.

Annonser