Så har jag äntligen fått ett exemplar – Eva-Carin Gerös (min handledares) bok Grekiska – språket, kulturen, myterna. Utgivningsdatum är satt till den 15/5, och boken verkar dessutom säljas till ett bra pris. En så kallad blurb skulle kunna lyda så här: ”…lärt och ledigt! Gerö visar både att och hur den antika grekiska kulturen i hög grad angår oss idag. Genom tänkvärda och träffsäkra iakttagelser levandegör hon en angelägen men många gånger åsidosatt del av vår gemensamma kulturhistoria.”

Jag har en alldeles speciell relation till boken, inte bara eftersom jag råkar ha grekiskan som min huvudsakliga angelägenhet, utan också eftersom jag på olika sätt har bidragit till bokens tillblivelse. Det är ju särskilt kul att vara med och skapa något som går att hålla i sin hand. (Men virtuella produkter kan man vara nog så stolt över också.)

Ett av mina favoritcitat kommenterar det faktum att mycket trots allt inte går att behandla på de få sidor som boken rymmer.

För det är ändå så, att mycket som rör det grekiska språket och kulturen förmedlas bäst muntligen vid undervisning i en grupp där alla är inställda på samma sak: språket och de litterära verken i original. Då tänds gnistor och slås regnbågslika broar mellan vår tid och de gamla grekernas som jag här bara kan skissera konturerna av. (Inledning, sid. 12)

Annonser