Att det är populärt att använda sig av de klassiska språken när de ska namnge ett företag är inget nytt. (Senast på Latinfestivalen belyste ett föredrag den ”på utsidan” vanliga uppfattningen att det är något speciellt och eftersträvansvärt att vara en ”klassiker”. Jag kan, så här ”från insidan” bara hålla med – nog är det helt speciellt.) Att det är big business råder det heller inget tvivel om; vikten av ett bra produktnamn kan inte nog understrykas. Min närmaste kollega i blogue-världen, SDIL, verkar exempelvis mer eller mindre överösas med förfrågningar om allt från tatueringar till just företagsnamn. Men det handlar utan undantag om översättningar till latin – inte grekiska. Kanske beror det på den lite främmande air som omger grekiskan, kanske inte. Om man däremot ser sig omkring lite grand, finner man snart att även grekiskan fått bidra till mer eller mindre kända företagsnamn. Jag ska här ta upp och betygsätta två exempel jag stött på under den senaste tiden.

zeteo_high.jpgZeteo – din nya bästa vän” Man har alltså fått en ny bästa vän – det är en hund och den kallas Zeteo. Namnet är en transkription av ζητέω, ”jag letar”. Någon kanske kommer ihåg en av de första sökmotorerna, Lycos? (I Sverige köptes märket för länge sedan upp av Spray, men det lever fortfarande och har hälsan i exempelvis USA och Tyskland.) Idén är alltså att en tänkt hund kan leta fram saker åt dig. Namnet Lycos är även det en transkription av grekiskans λύκος, ”varg”, i svenskan kanske mest bekant i sjukdomsbeskrivningen lykantropi – ”vanföreställning att man är eller kan bli förvandlad till en varg eller annat djur” (NE). Nu visar sig Zeteo närmare bestämt vara juristernas nya bästa vän; söktjänsten vänder sig i första hand till denna (i och för sig stora och mycket inflytelserika) grupp. För egen del känner jag mig inte helt övertygad om vänskapens varaktighet.

Betyg:

originalitet 2 av 5 (Jämför volvo. Är det dessutom inte ett ganska konstigt namn?)

påhittighet 4 av 5 (Jag har en känsla av att många inte vågar använda grekiska ord rakt av längre, utan man verkar föredra tillrättalagda sammansättningar)

semantix.gifSemantix är kort och gott namnet på en tolk- och översättningsbyrå. Här är det inte fråga om ett obearbetat grekiskt ord, utan man har valt att ”fixa till” ordet semantik med en sorts ordlek. Ordet har sitt yttersta ursprung i ordet σῆμα ”tecken” och dess avledning σημαντικός, ”betecknande”. Jag försökte förgäves hitta en kommentar till deras eget namn på sidan. Vem vet, kanske saknas det eftersom det så att säga är självförklarande för den insatte? Det är nog dumt att förutsätta att alla vet vad semantik är; det är trots allt ingen liten sak. Vid genomsökningen av sajten hittade jag däremot en liten bonus: deras lista över knepiga ord och tekniska termer, där vi erbjuds förklaringar till, bland annat, Hangul, Programsträng och Viktat ordantal. Det var heller inte utan stor munterhet jag tog del av av företagets presentationstext: ”I en värld av gränslös och ständigt ökande kommunikation kommer behovet av språktjänster att fortsätta att växa och förändras. Precis som Semantix.” Associationen till amerikanska filmtrailers låg inte långt borta, tänk: In a world… One man… och så vidare.

Betyg:

originalitet 1 av 5 (Man får väl anta att det inte heller eftersträvades)

påhittighet 5 av 5 (Maximal dansbandskänsla! Jämför Wizex och Tonix)

Annonser