Dagens ojämförligt egendomligaste tips är Akropolis World News, ett resultat av lika delar hårt arbete och otyglad entusiasm. Katalanen Joan Coderch-i-Sancho, som flyttade till England, jobbade ett tag på Oxford University och till slut hamnade på University of St. Andrews, ser till att världen hålls uppdaterad om de tre viktigaste aktuella händelserna varje vecka – på antik grekiska. Således får vi bland annat veta i den senaste bulletinen att Αδου γγελοι (”Hades änglar”) försökte mörda Mick Jagger efter den uppmärksammade konserten i december 1969. Att nämnde Jagger är sångare i ο Κυλινδομενοι Λθοι är väl allmänt bekant, men tål kanske ändå att nämnas.

Sidan är en utmärkt hjälp för att hålla liv i sin skolgrekiska, eller, med Dr. Coderchs ord:

To offer world news in this language would maybe help many students to lose fear of coping with it and make them be more interested in its study. On the other side, for those more advanced in the language, this “news service” may offer to them the novelty and the attraction of seeing Thucydides’s and Plato’s language itself used for present matters, it could be a new and refreshing experience that eliminates the sensation that Greek is a “closed world” (which does not mean that it is not interesting, do not misunderstand me) and makes hellenists cope with the study of classical texts with a more ”alive language” concept of Greek.

Marathon man Mannen bakom Akropolis World News är även en hängiven maratonlöpare. Här ses han i välgörenhetsloppet Oxford Town and Gown.

Annonser