Det tycker i varje fall Svenska Parthenon-kommittén, som har årsmöte imorgon, lördag. Mötet åtföljs av en ”Grekisk temaeftermiddag” 14-16 på Medelhavsmuseet (Fredsgatan 2) i Stockholm. Bland talarna märks särskilt Sture Linnér, en verklig portalgestalt inom grekiskan i Sverige; det finns all anledning att återkomma till honom vid senare tillfälle. Entréavgift: 80 kr.

Senaste nytt är att man i Aten bygger ett nytt museum som klarar av att härbärgera skulpturerna. ”Dess översta plan, Parthenongalleriet, är däremot vridet så att det ligger parallellt med templet uppe på Akropolis, med vilket besökaren kommer att ha visuell kontakt. Det har också templets ytmått. Allt här är planerat för att man på bästa sätt ska kunna visa även den celebra frisen, löpande längs sidorna av en exakt kopia av tempelcellan som den en gång prydde.” (Göran Borge, SvD 061218) Den grekiska regeringens förslag (ja, du läste rätt) är att de nuvarande förvaltarna av skulpturerna, British Museum, även fortsättningsvis ska vara det och att det nybyggda museet i Aten ska utgöra en sorts filial till museet i London. Det handlar om två läger varav ingendera någonsin kommer att ge upp – det återstår att se om frågan når sin lösning under vår livstid.

Annonser